konzultácie a poradenstvo v oblasti:

  - návrh informačných systémov

  - inštalácia a konfigurácia operačných systémov

  - inštalácia a konfigurácia databázových systémov

  - riešenie vysokej dostupnosti a obnovy databázových systémov

  - ladenie výkonu databázových systémov

  - bezpečnosť databázových systémov

  - hromadné spracovanie dát z externých zdrojov

  - migrácia databáz do cloud-u

Free Responsive Website Template by Website Template - Icons by Font Awesome